კონტაქტი ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი
კონტაქტის
მისამართი:
ჟორდანიას 105
 
ლანჩხუთი
 
2800

ტელეფონი:
8494 230 15
ფაქსი:
8494 230 15
Mobile:
899 917 925