გურიის სანაპირო დასახლებების მოსახლეობისა და ტურისტების საჭიროებათა კვლევა

პროეტქ "თანამშრომლობა გურიის სანაპიროს მდგრადი განვითარებისთვის" ფარგლებში, სანაპიროს სტრატეგიების შემმუშავებელმა სამუშაო ჯგუფება გრიგოლეთში, წყალწმინდაში, ურეკში და ნატანებში ჩაატარეს მოსახლეობისა და ტურისტების საჭიროებათა კვლევა. სულ გამოიკითხა 440 რესპოდენტი.

პროექტი "თანამშრომლობა გურიის სანაპიროს მდგრადი განვითარებისთვის" ხორციელდება მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება პროექტის: “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD) ჩარჩოში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის განვითარების ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.

ჩამოტვირთეთ

გრიგოლეთის კვლევის ანალიზი

წყალწმინდის კვლევის ანალიზი

ურეკის კვლევის ანალიზი

ნატანების (შეკვეთილი) კვლევის ანალიზი