სანაპიროს განვითარების პერსპექტივები


შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, გრიგოლეთის ტერიტორიაზე განლაგებული დასასვენებელი კომპლექსების, კერძო და საოჯახო ტიპის სასტუმროების მეპატრონეები, არასამთავრობო ორგანიზაცია ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი პირები.

პროექტი "თანამშრომლობა გურიის სანაპიროს მდგრადი განვითარებისთვის" ხორციელდება მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება პროექტის: “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD) ჩარჩოში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის განვითარების ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.