პარტნიორები

საერთაშორისო ასოციაცია ”კივიტას გეორგიკა”

არაკომერციული, არამომგებიანი ასოციაცია, რომელიც 1996 წელს დაფუძნდა თბილისში რომ ხელი შეუწყოს ტრანსფორმაციის პროცესს კავკასიაში.


საქართველოს თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია წარმოადგენს არასამთავრობო, არამომგებიან ორგანიზაციას, რომელიც დაფუძნდა 2004 წელს და აერთიანებს მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.


გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოების მუნიციპალური განვითარების პროგრამა (GIZ)

გერმანიის სამთავრობო ფონდი, რომელიც ხელს უწყობს ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრებას


ლიტვის ლიდერობისა და ეთიკის რეგიონალური ინსტიტუტი

ლიტვის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს პანევეჟისის მხარეში და საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა ადგილობრივი და რეგინალური ხელისუფლების, ბიზნესისა და საგანმანათლებლო სისტემის მხარდაჭერა.


ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

ეს ორგანიზაცია, როგორც არარეგისტრირებული კავშირი, ჯერ კიდევ 1993 წელს შეიქმნა. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს გურიის მხარეში მდგრადი, სანიზნე ჯგუფების საჭიროებებზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი სექტორის ჩამოყალიბებას, სახელისუფლო სტრუქტურების მომსახურების გაზრდას და მოსახლეობის ინტერესების ასახვას მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში.


თავისუფალი გაზეთი ”ჰო და არა”

მაღალტირაჟიანი თავისუფალი გაზეთი, რომელიც კვირაში სამჯერ გამოდის ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტში


ლანჩხხუთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა


ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა


ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში

ადამიანი გაჭირვებაში (PIN) არის ჩეხური   ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს დახმარებისა და განვითარების საქმიანობებს, მუშაობს რა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული თავისუფლების დაცვის კუთხით. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი ორგანიზაცია პოსტ საბჭოთა ევროპის ქვეყნებში