ახალი პროექტები

მიმდინარე პროექტები

პროექტი: "ეკომიგრანტთა და შესაძლო ეკომიგრანტთა პირობების გაუმჯობესება თანამონაწილეობითი დაგეგმვის ინსტრუმენტების გამოყენებით"

დამფინანსებელი: Institute of Democracy, EU

პროექტის მიზანია ბენეფიციარების, სამოქალაქო საზოგადოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეეწყოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეკომიგრანტებისა და შესაძლო ეკომიგრანტების საცხოვრებელი, იმტეგრაციის, სოციალურ- ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას.

პროექტის ვადა : 2016


 

პროექტი: "თანამშრომლობა გურისს სანაპიროს მდგრადი განვითარებისთვის"

დამფინანსებელი: SDC, ADA, UNDP

პროექტის მიზანია საზოგადოების მონაწილეობით გურიის სანაპიროს ოთხი დასახლების, გრგოლეთის, წყალწმინდის, ურეკისა და შეკვეთილის სტრატეგიული, მდგრადი განვითარების გეგმების შემუშავება საშუალო ვადიან პერსპექტივაში.

პროექტის ვადები: 2015-2016