ადგილობრივი თვითმმართველობის დოკუმენტაციის მართვის სისტემა ”დოკ მენეჯერი”

User Rating: / 10
PoorBest 

ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის პროგრამისტებმა თითქმის წელიწადნახევრიანი მუშაობის შემდეგ შეიმუშავეს და საბოლოო სახე მისცეს საქართველოში ერთადერთ (თბილისს გარდა) კომპიუტერულ პროგრამულ პროდუქტს ”დოკ მენეჯერი”.

”დოკ მენეჯერი” ამჟამად დაყენებულია ხელვაჩაურის, გორის, გარდაბნის, ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების მოხმარებისთვის. ყველა ამ მუნიციპალიტეტში თანამშრომლებმა გაიარეს შესაბამისი ტრენინგები, რომ ადვილად შეძლებოდათ პროგრამასთან მუშაობა.

ამჯამად შემუშავებულია ”დოკ მენეჯერის” 3.0 ვერსია. გთავაზობთ ვერსია 2.0-ის მოკლე აღწერას

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დოკუმენტაციის მართვის სისტემა (დოკმენეჯერი) კომპიუტერული პროგრამული პროდუქტია, რომელიც შექმნილია როგორც ინტერნეტ პორტალი და შეუძლია ერთდროულად იმუშაოს მრავალ მომხმარებელთან.

 

მინიმალური სისტემური მოთხოვნები:

 

სერვერი

 • Windows XP (SP2 მინიმუმ) ან Windows Vista.
 • IIS 6.0 ან შემდეგი გამოშვება
 • MS SQL Server 2005 ან შემდეგი გამოშვება

 კლიენტი კომპიუტერები:

 • ლოკალური ქსელი
 • Windows XP (SP2 მინიმუმ) ან Windows Vista.
 • MS Office
 • PDF Reader

 დიზაინი და არქიტექტურა

 

დოკმენეჯერი არის შექმნილი როგორც ინტერნეტ პორტალი, რომელიც შეიძლება დაინსტალდეს როგორც ლოკალურ ქსელში არსებულ სერვერზე, ასევე ინტერნეტში. სერვერად გამოყენებულია IIS (ინტერნეტ ინფორმაციული სერვისი), ხოლო მონაცემები ინახება MSSQL მონაცემთა ბაზის სერვერზე. კლიენტ კომპიუტერებზე არ არის საჭირო რაიმე დამატებითი კომპონენტის ან  პროგრამის ინსტალირება.   

  

სურათზე ნაჩვენებია ”დოკ მემეჯერის” არქიტექტურა ლოკალური ქსელის პირობებში.

განვიხილოთ დოკმენეჯერის სტრუქტურა, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს წარმოდგენა ვიქონიოთ მის შესაძლებლობებზე:

 

მომხმარებლის რეგისტრაცია – ყველა მომხმარებელი ვალდებულია რეგისტრაცია გაიაროს ბაზის გამოყენებამდე. მას მიენიჭება მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რის შემდეგაც ინიციალიზაციის გავლის შემდეგ შეეძლება ბაზასთან მუშაობა.      

 

მთავარი მენიუ – შეიცავს შემდეგ ქვემენიუებს:

 

 • დოკუმენტების რეგისტრაცია –მენიუს ამ პუნქტში ხდება ყველა შემოსული და გასაგზავნი წერილების, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო აქტების რეგისტრაცია. საკრებულოსა და გამგეობის რეგისტრატურები შეიძლება განლაგებული იქნან როგორც ერთ ოთახში, ასევე ცალ-ცალკე. ორივე შემთხვევაში ბაზასთან სამუშაოდ პრობლემა არ იქმნება.   
 • დოკუმენტაციის ძიება – ეს გვერდი იძლევა შესაძლებლობას მოვიძიოთ და ამოვიღოთ ბაზოდან შემოსული და გაგზავნილი წერილების, საკანონმდებლო აქტების ნიმუშები, ამოვბეჭდოთ ისინი.  
 • საკრებულოს გვერდი – ეს მნიშვნელოვანი გვერდია, რომელიჩ შეიცავს შემდეგ ქვემენიუებს:
  • საკრებულოს თავმჯომარის გვერდი.
   • შემოსული წერილების მართვა – საკრებულოს თავმჯდომარე მისდამი განკუთვნილ წერილებს ღებულობს რეგისტრატურიდან სადაც მიბმულია წერილის ელექტრონული ასლიც. მას სეუძლია წერილის ნახვა, კონკრეტული დავალების გაცემა სამსახურებზე რეზოლუციის სახით ან წერილის არქივში გადაგზავნა.
  •  
   • საკრებულოს საკანონმდებლო აქტების მართვა. თავმჯდომარე რეგისტრატურიდან იღებს საკრებულოს მიერ მირებულ საკანონმდებლო აქტის ელექტრონულ ვერსიას, აგზავნის მას შესასრულებლად ან აარქივებს. 
  •  
   • მართვის გვერდი – ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გვერდია. იგი სეიცავს შემდეგ ქვემენიუებს: 
  •  
   •  
    • შემომავალი წერილები:- შეიცავს ქვემენიუებს:
     • დასრულებული სამუშაოები – აქ თავმჯდომარე ეცნობა სამსახურების მიერ შესრულებული სამუსაოების ანგარიშებს, ახდენს რეაგირებას.
     • ვადაგადაცილებული სამუშაოები – ავტომატურად გამოჩნდება ყველა ის სამუშაო რომელიც არ ან ვერ შეასრულა თავისდროულად კონკრეტულმა სამსახურმა   
    • საკანონმდებლო აქტები- შეიცავს შემდეგ ქვემენიუებს:
     • დასრულებული სამუშაოები – აქ თავმჯდომარე ეცნობა სამსახურების მიერ შესრულებული სამუსაოების ანგარიშებს, ახდენს რეაგირებას.
     • ვადაგადაცილებული სამუშაოები – ავტომატურად გამოჩნდება ყველა ის სამუშაო რომელიც არ ან ვერ შეასრულა თავისდროულად კონკრეტულმა სამსახურმა 
  •  შემოსული წერილების შესრულების გვერდები.– ამ გვერდზე კომისიების თავმჯდომარეებს, აპარატის უფროსს შეუძლიათ ნახონ დავალებები, რომლებიც მათ დაეწერათ საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ შემოსულ წერილებზე რეზოლუციის სახით. შესრულების შემდეგ გააკეთონ ანგარიში და უკან გადააგზავნონ.
  • საკანონმდებლო აქტების შესრულების გვერდები. ამ გვერდზე კომისიების თავმჯდომარეებს, აპარატის უფროსს შეუძლიათ ნახონ დავალებები, რომლებიც ნათ დაეწერათ საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ საკანონმდებლო აქტებზე რეზოლუციის სახით. შესრულების შემდეგ გააკეთონ ანგარიში და უკან გადააგზავნონ.

 

 • გამგეობის  გვერდი – ეს მნიშვნელოვანი გვერდია, რომელიც შეიცავს შემდეგ ქვემენიუებს:
  • გამგებლის გვერდი.
   • შემოსული წერილების მართვა – გამგებელი მისდამი განკუთვნილ წერილებს ღებულობს რეგისტრატურიდან სადაც მიბმულია წერილის ელექტრონული ასლიც. მას სეუძლია წერილის ნახვა, კონკრეტული დავალების გაცემა სამსახურებზე რეზოლუციის სახით ან წერილის არქივში გადაგზავნა.
  •  
   • გამგებლის საკანონმდებლო აქტების მართვა(ბრძანება). განგებელი რეგისტრატურიდან იღებს მის მიერ მიერ მიღებულ საკანონმდებლო აქტის ელექტრონულ ვერსიას, აგზავნის მას შესასრულებლად ან აარქივებს. 
  •  
   • მართვის გვერდი – ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გვერდია. იგი შეიცავს შემდეგ ქვემენიუებს:  
  •  
   •  
    • შემომავალი წერილები:- შეიცავს ქვემენიუებს:
     • დასრულებული სამუშაოები – აქ გამგებელი ეცნობა სამსახურების მიერ შესრულებული სამუშაოების ანგარიშებს, ახდენს რეაგირებას.
     • ვადაგადაცილებული სამუშაოები – ავტომატურად გამოჩნდება ყველა ის სამუშაო რომელიც არ ან ვერ შეასრულა თავისდროულად კონკრეტულმა სამსახურმა   
    • საკანონმდებლო აქტები- შეიცავს შემდეგ ქვემენიუებს:
     • დასრულებული სამუშაოები – აქ გამგებელი ეცნობა სამსახურების მიერ შესრულებული სამუშაოების ანგარიშებს, ახდენს რეაგირებას.
     • ვადაგადაცილებული სამუშაოები – ავტომატურად გამოჩნდება ყველა ის სამუშაო რომელიც არ ან ვერ შეასრულა თავისდროულად კონკრეტულმა სამსახურმა     
  • შემოსული წერილების შესრულების გვერდები. – ამ გვერდზე სამსახურების ხელმძღვანელებს შეუძლიათ ნახონ დავალებები, რომლებიც მათ დაეწერათ გამგებლის მიერ შემოსულ წერილებზე რეზოლუციის სახით. შესრულების შემდეგ გააკეთონ ანგარიში და უკან გადააგზავნონ.
  • საკანონმდებლო აქტების შესრულების გვერდები. ამ გვერდზე სამსახურების უფროსებს შეუძლიათ ნახონ დავალებები, რომლებიც ნათ დაეწერათ გამგებლის მიერ საკანონმდებლო აქტებზე რეზოლუციის სახით. შესრულების შემდეგ გააკეთონ ანგარიში და უკან გადააგზავნონ. 
 • კადრების აღრიცხვა  - ამ გვერდს აქვს შემდეგი ქვემენიუები:

o       საკრებულო – ქვემენიუები:

§         საკრებულოს წევრების ინფორმაციის შეტანა; აქედან ბაზაში შედის საკრებულოს წევრების შესახებ საკმაოდ ტევადი  ინფორმაცია  

§         საკრებულოს წევრების ინფორმაციის მიღება. ქვემენიუები:

o       საკრებულოს წევრების სრული სია

o       საკრებულოს წევრის მონაცემთა ძიება

o       საკრებულოს ბიურო

o       მაჟორიტარები

 

§         საკრებულოს თანამშრომელთა მონაცემების შეტანა - აქ შეჰავთ ამომწურავი ინფორმაცია საკრებულოს თანამშრომელტა შესახებ

§         საკრებულოს თანამშრომელთა სია.

 

o       გამგეობა. აქ 2 ქვემენიუა:

§         გამგეობის თანამშრომელთა მონაცემების შეტანა

§         გამგეობის თანამშრომლის მონაცემთა ძიება ქვემენიუები:

o       სრული სია

o       თანამშრომლის პერსონალური ინფორმაცია

o       განყოფილებები

 

 • ორგანიზაციის რეკვიზიტების შეტანა/რეგაქტირება. დოკმენეჯერის ინსტალაციის შემდეგ პირველი ნაბიჯი არის ამ მონაცემების შეტანა. შემდეგ, თუ კი საჭიროა, შესაძლებელია კონკრეტული ველის შეცვლა ან დამატება. შეიცავს:

o       საკრებულოს რეკვიზიტები

o       გამგეობის რეკვიზიტები

o       სამსახურები

o       საკრებულოს კომისიები

o       Tyსაკრებულოსა და გამგეობის საკანონმდებლო აქტები

 

 • ბიბლიოთეკა.  ეს ტვერდი შექმნილია რომ მონაცემტა ბაზაში შევინახოთ ყველა ის მნისვნელოვანი დოკუმენტი, რაც ხშირად გამოიყენება თვითმმარტველობის მიერ (საკრებულოსა და გამგეობის ბლანკები, სატენდერო დოკუმენტაცია, კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ და სხვა მრავალი)

o       ინფორმაციის შეტანა

o       ინფორმაციის ძიება

 

 • პროექტის შესახებ. მოკლე ინფორმაცია პროექტისა და განმახორციელებელი ორგანიზაციის შესახებ