ყველაზე მეტად რა პრობლემა გაწუხებთ?

ხმის მიმცემთა რაოდენობა
33
პირველი ხმა
SATURDAY, 18 FEBRUARY 2012 12:24
ბოლო ხმა
THURSDAY, 21 JANUARY 2016 12:32

ყველაზე მეტად რა პრობლემა გაწუხებთ?

Hits Percent Graph
უმუშევრობა
14 42.4%
მოშლილი სოფლის მეურნეობა
5 15.2%
ამორტიზირებული გზები
4 12.1%
წყალგაყვანილობის არქონა
3 9.1%
განათლების დაბალი ხარისხი
3 9.1%
მაღალი ფასები ყველაფერზე
3 9.1%
ბუნებრვი აირის არქონა
1 3%
მკურნალობის მაღალი ფასები
0 0%