ყველაზე მეტად რა პრობლემა გაწუხებთ?

ხმის მიმცემთა რაოდენობა
38
პირველი ხმა
SATURDAY, 18 FEBRUARY 2012 12:24
ბოლო ხმა
FRIDAY, 10 NOVEMBER 2017 12:56

ყველაზე მეტად რა პრობლემა გაწუხებთ?

Hits Percent Graph
უმუშევრობა
15 39.5%
მოშლილი სოფლის მეურნეობა
8 21.1%
წყალგაყვანილობის არქონა
4 10.5%
ამორტიზირებული გზები
4 10.5%
განათლების დაბალი ხარისხი
3 7.9%
მაღალი ფასები ყველაფერზე
3 7.9%
ბუნებრვი აირის არქონა
1 2.6%
მკურნალობის მაღალი ფასები
0 0%