ყველაზე მეტად რა პრობლემა გაწუხებთ?

ხმის მიმცემთა რაოდენობა
36
პირველი ხმა
SATURDAY, 18 FEBRUARY 2012 12:24
ბოლო ხმა
FRIDAY, 21 JULY 2017 14:42

ყველაზე მეტად რა პრობლემა გაწუხებთ?

Hits Percent Graph
უმუშევრობა
14 38.9%
მოშლილი სოფლის მეურნეობა
8 22.2%
ამორტიზირებული გზები
4 11.1%
წყალგაყვანილობის არქონა
3 8.3%
განათლების დაბალი ხარისხი
3 8.3%
მაღალი ფასები ყველაფერზე
3 8.3%
ბუნებრვი აირის არქონა
1 2.8%
მკურნალობის მაღალი ფასები
0 0%