სტრუქტურა

ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი თავის შემადგენლობაში  17 წევრს აერთიანებს. 8 კაციანი საბჭო განსაზღვრავს ორგანიზაციის სტრატეგიას და ძირითად პროგრამულ მიმართულებებს. საბჭოს შემადგენლობა:

  1. დავით გოგიჩაიშვილი - საბჭოს თავმჯდომარე, აღმასრულებელი დირექტორი, დამფუძნებელი
  2. ამირან გიგინეიშვილი - მდივანი,  დამფუძნებელი
  3. ზვიად ნაკაიძე - წევრი, დამფუძნებელი
  4. ანა იმნაძე- წევრი, ოფისის / ლოჯისტიკის მენეჯერი
  5. ეთერ ჭყონია - წევრი, პროგრამების მენეჯერი

ორგანიზაციის ყოველდღიურ საქმიანობას უძღვება აღმასრულებელი დირექტორი. ოფისში დასაქმებულია ხუთი ადამიანი, 5-ც სხვადსხვა პროგრამებსა და პროექტებში. პროგრამულ თანამშრომელთა რაოდენობა დამოკიდებულია ორგანიზაციის მიმდინარე საქმიანობაზე.

ლსც-ს  მიმდინარე საქმიანობას ახორციელებს შემდეგი სამსახურები:

Ø      საინფორმაციო ცენტრი:

Ø      გაზეთგამჭვირვალე თვითმმათველობისრედაქცია:

Ø      საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის სამსახური.

Ø      ტექნიკური დახმარებისა და ტრენინგ ცენტრი:

Ø      ინტერნეტ რესურსების ცენტრი: